חופית צמח ישראל
מנהלת אגף חדשנות, מע' מידע ובקרת איכות
03-5310874

יעוד האגף

האגף ישמש מוקד ידע בתחום התקשוב ומערכות המידע, יפעל לקידום החדשנות בכלל תחומי העשייה ברשות ויפעל להטמיע את תחום בקרת האיכות.
האגף יפעל לייעול מערך התקשוב ולקידום החדשנות הטכנולוגית בפנים הארגון ובמוסדות החינוך בתהליכי הפעילויות השונים של הרשות.
האגף יפעל לשיפור השירות לתושב, לייעול תהליכים ולקידום הנגשה ודיגיטציה של השירותים והתהליכים השונים תוך שימוש בטכנולוגיות המתקדמות המתאימות.
האגף ינחה, יתמוך ויבצע בקרת איכות לתהליכים השונים בארגון למדידה וקידום הנושאים השונים בהתאמה.

מטרות האגף

  • ליווי בניה תכנון ובקרה לתוכניות העבודה השונות.
  • שיפור והנגשת השירות לתושב, תוך הגברת השקיפות והדיגיטציה לרווחת התושב.
  • הכנסת פרויקטי חדשנות וטכנולוגיות חדשות בישוב.
  • תחזוקה והקפדה על רציפות תפקודית בארגון ובמוסדות החינוך בתחומי התקשוב ומערכות המידע.
  • הטמעת כלים ומתודולוגיות לעבודה על פי מנגנוני בקרה כמותי ואיכותי.