מנהל/ת:איריס בוצר

כתובת:סמטת התבור 10

טלפון:03-6356585

אתר: https://revivimgt.tik-tak.net/

תפיסת עולם

​​רביבים, מותיקי בתי הספר ביישוב. הוקם בשנת 1950.

בית ספר אקולוגי קהילתי המאמין בקשר האמיץ שבין עולמם של התלמידים לנעשה בקהילה.

​ברביבים מחנכים לאור תפיסת הערבות ההדדית – אדם  למען אדם  למען עולם. 

ברביבים מאמינים בתפיסת הקיימות, לפיה כולנו חלק ממארג החיים על פני כדור הארץ ושואפים ליצור חברה מקיימת המאפשרת מעורבות ועשייה למען הקהילה.

יחסי הגומלין בין האדם לסביבה הם חלק ממעגל חיינו. בבית הספר אנו מפתחים בלומדים התנהגות אזרחית המכוונת לאחריות חברתית סביבתית ומעורבות חברתית לשיפור והגנת הסביבה כחלק מתרבות ואורח חיים בית ספרי . מחזקים את תחושת השייכות של האדם לסביבה בה הא חי. ביה"ס יפתח מנהיגות מקומית, המובילה להתנהגות אזרחית, מכוונת אחריות חברתית סביבתית.