מועצת הנוער הינה הגוף הנבחר והייצוגי של בני הנוער.

היא פועלת בשיתוף פעולה עם גורמי המועצה ופועלת לקידום הנוער בגני תקווה.

המועצה נפגשת באופן קבוע ודנה בנושאים המשמעותיים והבוערים בחייהם של בני הנוער. מועצת הנוער מורכבת מנציגי תנועות הנוער, מרכז הנוער ומועצות התלמידים של בתי הספר העל יסודיים.