מידע פרטני על האתרים במועצה

בעמוד זה ניתן לצפות בפרטים על הפרויקט במועצה שלנו- שלבי העבודה השונים, ומפרטי מוצרים של חברת SolarEdge הישראלית, שמוצריה יותקנו במערכות בגני תקווה.

* שלבי העבודה המוצגים הם לפי התכנון, כמובן שייתכנו שינויים בלוחות הזמנים והאתרים השונים.

 

1. הסברה כללית על הפרויקט

1.1 מצגת הסברה כללית על הפרויקט במועצה

1.2 מפגש הסברה לכלל התושבים עם ראש המועצה:

א. הקלטת המפגש 01/03/2021
ב. סיכום המפגש

 

2. שלבי הפרויקט במועצה:

2.1 מודל הסברה בכל אתר התקנה

 

3. SolarEdge:

3.1 מסמך תקנים רכיבי מערכת SolarEdge

3.2 בטיחות בבתי הספר- בהתקנה ובהפעלה

 

4. מערכות ומנגוני בטיחות ואבטחה:

4.1 בטיחות באש ומנגנון אבטחה SafeDC

4.2 RAD GUARD מערכת ניטור רציף למניעת קרינה אלקטרומגנטית