'מילה במקום' – תחרות כתיבה לתושבות ותושבי גני תקווה

מוזמנות/ים להשתתף בתחרות ארצית ייחודית בכתיבת שירה וסיפורים קצרים (עד 1,000 מילים).

הנושא שנבחר לתחרות: 'כתיבה בראי המקום'.
יצירות על כל נושא עם התייחסות ליישוב דרכו ניגשים לתחרות.

התחרות מורכבת משני שלבים:
השלב הראשון – תחרויות מקומיות, בעשרות רשויות במקביל.
השלב השני – תחרות ארצית 

פרסים:
לזוכים בשלושת המקומות הראשונים, יוענקו פרסים כספיים:
פרס ראשון 9000 ש''ח
פרס שני 5000 ש''ח
פרס שלישי 3000 ש''ח
 

היצירות הזוכות בשלב הראשון יתפרסמו באסופה דיגיטלית באתר "עברית" ובכתב העת "הליקון".
בנוסף לפרסים, שלושת הזוכות/ים ישמשו כשגרירי ספרות ושירה, בשווי של עד 5000 ש"ח.
התחרות אנונימית. היצירות שיוגשו לתחרות, הן לתחרויות המקומיות והן לתחרות הארצית, יועברו בעילום שם לשופטים.

ניתן להגיש יצירות לתחרות עד 11/5/21 בטופס הזה

לקריאת התקנון – לחצו כאן

לפרטים נוספים:
יפתח ביבר וויט iftachbiber@gmail.com
בעמוד 'מילה במקום' או באתר הליקון