בהתאם למדיניות השקיפות אותה דוגלת המועצה בגני תקווה, להלן תקציבי המועצה כפח שאושרו במליאות המועצה:

עותק של תקציב 2018 מעודכן 2017 וביצוע 2016 - כפי שאושר במליאה תקבולים

עותק של תקציב 2018 מעודכן 2017 וביצוע 2016 - כפי שאושר במליאה תשלומים