תוכניות הקיץ לנוער יפורסו לקראת 

חודשים יולי אוגוסט 2020