במהלך חופשת הקיץ של בתי הספר מפעילה מחלקת הנוער מערך פעילות אטרקטיבי לשעות הלילה. מטרתה של פעילות הקיץ הינה להוות מקום מפגש לבני הנוער לבלות בסביבה בטוחה עם מבוגרים משמעותיים.

פעילות הקיץ של מחלקת הנוער מהווה המשך ישיר לתהליך החינוכי-ערכי-חברתי של מערכת החינוך בגני תקווה.​