גני תקווה מתחדשת ונמצאת בתנופה קדימה!

כישוב השואף להתפתח ולשגשג בתחומים השונים, המועצה בראשותי שואפת להרחיב את הקהילה העסקית בגני תקווה לעודד ולסייע לעסקים להשתלב בהצלחה בישוב. הקהילה העסקית מוזמנת  ליהנות משיתוף פעולה פורה והדדי עם הרשות והכל כמובן במסגרת החוק ובמסגרת האפשר.

המועצה רואה בכל שיתוף פעולה לקידום האקלים העסקי בישוב, יוזמה ברוכה. 

בעלי עסקים יקרים, הנכם מחויבים לברר שהעסק אותו הקמתם ויזמתם מחויב בהליך של רישוי עסקים. הימנעו מקנסות ומנקיטה בהליכים משפטיים בגין ניהול עסק ללא רישיון כדין, דבר אשר  גורם גם לנו אי נעימות מיותרת.

 

מחלקת קידום ורישוי עסקים מופקדת על יישומו של החוק לרישוי עסקים בגני תקווה.

במסגרת תפקידה מטפלת המחלקה ברישיונות עסק לעסקים, הכולל:

  1. מידע מקדמי לבעלי עסקים ויזמים וזאת במטרה ליידעם בכל הנדרש לשם הוצאת רישיון לניהול עסק או מגבלות אם קיימות במקום, בטרם ישקיע את כספו ויחתום על חוזה שכירות מחייב.
  2. טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרישיון, ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים, מעקב וליווי עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרישיון.
  3. ביצוע ביקורות בעסק ע"י מפקחי רישוי עסקים ומפקחי גורמי האישור השונים במטרה לבדוק את התאמת העסק לדרישות חוק רישוי עסקים ותקנותיו, דרישות גורמי האישור השונים, דרישות לפי חוקי למועצה ומדיניות המועצה.
  4. הפקת רישיון לניהול עסק לאחר קבלת אישורים של גורמי הרישוי.

במידה ומצאת כי העסק ברשותך טעון רישוי, עליך להתחיל בהליך הרישוי בהקדם, וזאת על פי חוק רישוי עסקים ותקנותיו, צו רישוי עסקים, מדיניות המועצה וחוקי העזר העירוניים.

לפרטים נוספים, פנו לאחראי רישוי עסקים במועצה, אשר ישמח לסייע ולתת הכוונה מתאימה לצורך קבלת רישיון העסק.

נשמח לסייע ולעודד כל שיתוף פעולה שיש בו בכדי לקדם ולחזק את הקהילה והפעילות העסקית בגני תקווה.

אבי נגר
אחראי קידום ורישוי עסקים
052-6783392