בכל שנה מקיימת מחלקת הנוער במועצה שבוע שלם אשר כולו בסימן בני הנוער. השבוע מהווה נקודת שיא בשנה וטומן בחובו פעילויות אטרקטיביות, חינוכיות, יצירתיות ומנהיגותיות של בני הנוער.

שבוע הנוער מתוכנן ויוצא לפועל יחד עם מועצת הנוער.

כחלק משבוע הנוער מתקיים "יום חילופי שלטון" בו בני הנוער מחליפים את עובדי המועצה ליום אחד.