פירוט התעריפים לשימוש בחדרים:

חדרים, אולמות, כיתות ומגרשים להשכרה
ספרייה