בשנת הלימודים תשפ"ב ייערך הרישום לכתה א' על פי מודל בו ניתנת להורים אפשרות בחירה בין שלושה בתי-ספר – כל זאת תוך בחירה מבוקרת.

מהי בחירה מבוקרת?

הבחירה המבוקרת מאפשרת לכם.ן התושבים בשנת תשפ"ב, לבחור שלושה בתי-ספר אליהם הייתם.ן רוצים.ות לרשום את ילדכם.ן/ילדתכם.ן, מתוך חמשת בתי-הספר היסודיים הקיימים בישוב. אחד מתוך השלושה חייב להיות בית-הספר אליו אתם משויכים לפי אזור הרישום, כלומר בית-ספר העוגן.

בית ספר העוגן

שיוך לבית ספר על פי אזורי רישום - לכל בית-ספר הוגדרו רחובות שלפיהם כל ילדה וילד משויכים.ות לבית-ספר עוגן (מבוסס על אזור רישום) על פי טבלת רחובות המחלקת את המרחב החינוכי של גני תקוה. לתושבים הגרים ברחובות אלה זכות ראשונים לשיבוץ ילדיהם בבית-ספר העוגן המוגדר עבורם.

בחירה

כל הורה יכול.ה לבחור שלושה בתי-ספר מתוך חמשת בתי-הספר היסודיים הקיימים במרחב החינוכי של גני תקוה. כאשר אחד מן השלושה חייב להיות בית-ספר העוגן אליו משוייך.ת הילד.ה.

בחירה מבוקרת

לצד הרצון להיענות לכל הבקשות של כלל ההורים, אנו מחויבים.ות לראייה רב מערכתית מתוך אחריות לדאוג לכלל התלמידים.ות ולשמור על איזון בין כל בתי-הספר. לכן במקרה של רישום יתר לבית-ספר זה או אחר, תתכנס מנהלת יישובית לבחירה מבוקרת, שתדון ותקבל החלטות באשר לשיבוץ על פי בית-ספר העוגן והגרלה.

 

איך ומתי נרשמים?

מהם גילאי הרישום?

חייבים.ות הרישום לכיתות א' לשנה"ל תשפ"ב הם הילדים שנולדו בין התאריכים:

י' בטבת התשע"ה, 1 בינואר 2015 ועד יט' בשבט התשע"ו, 31 בדצמבר 2015

נוסף להם חייבים ברישום גם ילידי 2014 שנשארו שנה נוספת בגן.

מתי תקופת הרישום?

מיום חמישי א' בשבט התשפ"א, 14.01.2021 עד יום רביעי כ"א בשבט התשפ"א, 03.02.2021

היכן נרשמים?

הרישום יערך באמצעות האינטרנט בלבד בתקופת הרישום בלבד

לאחר מכן לא תהיה אפשרות להירשם באמצעות האינטרנט המאחרים ישובצו על בסיס מקום פנוי

לתשומת ליבכם, תהליך הרישום הינו בקשה ולא שיבוץ.

איך נרשמים באינטרנט ?

 • נכנסים לאתר www.ganeytikva.org.il
 • מקלידים.ות מספר זיהוי של התלמיד.ה וההורה
 • מאמתים.ות נתונים ובודקים.ות את כתובת התלמיד.ה.  במידה וכתובת התלמיד.ה אינה נכונה,מפסיקים את הליך הרישום ופונים לאגף החינוך  לשינוי כתובת – ראו דרכי תקשורת בהמשך.
 • בוחרים.
 • בוחרים שלושה בתי-ספר.             
 • אחד מן השלושה חייב להיות בית-ספר העוגן ושניים נוספים על פי בחירה.        
 • במידה ובית-ספר העוגן ולא יסומן כאחת מאפשרויות הבחירה, לא נוכל להתייחס אל הבקשה.   

סיוע ברישום

הורים המבקשים סיוע ברישום יכולים לצור קשר עם אגף החינוך אל: חגית שלום, אורלי מזרחי, גלית טוילי, נירית מקמל

במועצה המקומית גני תקווה, במשכן החדש של אגף החינוך, סמטת הקישון 20 גני-תקווה 

טל. 03-5310866 ,03-5310867, 03-5310865

כתובת דואר אלקטרוני: rishum@gantik.org.il

 

איך משבצים

תהליך השיבוץ יתקיים על פי הקריטריונים הבאים:

    מספר כיתות בכל בית-ספר, מגדר, נגישות ומספר התלמידית.ות בכל כיתה                              סדר העדיפויות שציינו ההורים

בכל מקרה של עודף רישום תינתן עדיפות על פי הסדר הבא:

       קרבה גאוגרפית בית-ספר העוגן                         הגרלה   *הרשות תקיים הגרלה ללא תיעדוף אחים.ות.
                                                                                                   ההגרלה תתקיים בנוכחות היועץ המשפטי של רשות החינוך המקומית.עדיפות תינתן לנרשמים.ות בתקופת הרישום.

תלמידים.ות שיירשמו לאחר תום תקופת הרישום, ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר ולא בהכרח על פי הדירוג שביקשו.

 

הערות כלליות

 • אפשרויות הקליטה של בתי הספר מוגבלות. לכן אם ירשמו תלמידים.ות מעל המכסה, נהיה רשאים.ות להעביר חלק מהנרשמים.ות לבית ספר אחר בו יש אפשרות קליטה (גם אם נרשם במועד). 
 • לא תפתח כיתה עם פחות מ-20 תלמידים.ות.  הרשות לא תאפשר מעבר תלמידים .ות מכיתה שהמעבר יגרום לסגירתה.
 • אם ייווצר מצב של רישום יתר, יופעלו הקריטריונים לשיבוץ גם אם הרישום נעשה במועד.
 • הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד.ה במקרה בו ההורה בוחר.ת בית ספר הרחוק ממקום מגוריו.ה, פרט לזכאות על פי קריטריונים של משרד החינוך.
 • אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים הקבוע עלולה להביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות נגד ההורים.

הנחיות נוספות:

 • הורים גרושים/פרודים/שאינם מתגוררים באותה כתובת - ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך 2.3-8, על ההורה הרושם.ת להביא אישור בכתב מההורה האחר על הסכמתו.ה, או להביא פסק דין של בית משפט המאפשר רישום בחתימת הורה אחד בלבד.
 • ילדים.ות שיירשמו לאחר תום תקופת הרישום, החל מיום 04.02.2021  ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר ולא בהכרח עפ"י הדרוג שביקשו. 
 • אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגוריכם.ן הקבוע – עלול להביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות כנגד ההורים. 
 • כתובת המגורים הקובעת לשיבוץ היא הכתובת הרשומה בתעודת הזהות.      
 • הרשות לא תאפשר מעבר לאחר השיבוץ לתלמידים.ות המבקשים.ות העברה, במידה וההעברה תגרום לסגירת הכיתה או פגיעה בלתי מידתית בכלל.

קבלת הודעת שיבוץ

מכתבי שיבוץ יישלחו לבתים במהלך חודש אפריל 2021 ויפורסמו באתר הרישום, על פי הקלדת מספרי תעודות זהות (ניתן יהיה להדפיס את הודעת השיבוץ).

לאחר קבלת מכתב השיבוץ יש להגיע לבית-ספר אליו שובץ.ה התלמיד.ה להשלמת פרטים נדרשים

לוח הזמנים של תהליך הרישום והשיבוץ:

לוח הזמנים של תהליך הרישום והשיבוץ:

14.1.21 – 3.2.21 – רישום באינטרנט
14.3.21 – 18.3.21 – ישיבת מנהלת יישובית לבחירה מבוקרת, בשבתה כוועדת שיבוץ
במהלך אפריל – שליחת מכתבי השיבוץ להורים
9.5.21 – 20.5.21 – בקשות העברה לאחר קבלת השיבוץ
25.5.21 – ועדת העברות
27.5.21 – מסירת הודעות אחרי השיבוץ

בקשות העברה לאחר קבלת שיבוץ:

 • תהליך השיבוץ יהיה שקוף ומתוקשב. תנהל אותו מנהלת יישובית לבחירה מבוקרת כנדרש בנהלים.
 • לאחר קבלת מכתבי השיבוץ ניתן יהיה להגיש בקשה להעברה באגף החינוך. הבקשה תוגש באתר במקום המיועד לכך בכתובת www.ganeytikva.org.il
 • סיוע בהגשת בקשה ניתן יהיה לקבל בטלפונים 03-5310867 , 03-5310866
 • יש להגיש את הבקשה עד התאריך 15.5.21
 • ניתן להגיש בקשה אחת בלבד
 • הודעות הנוגעות לקבלה או אי קבלה של בקשת ההעברה יימסרו ב 26.5.2

תלמידים המועמדים לאבחון מוכנות לכיתה א’ בשירות הפסיכולוגי

באחריות ההורים להגיש בקשת רישום לכיתה א' באינטרנט במועדי הרישום כדי להבטיח את המקום. במידה והמלצת השירות הפסיכולוגי הינה השארות שנה נוספת בגן, באחריות ההורים להודיע על ביטול הרישום לבית הספר.

 את ההודעה יש להעביר למחלקת גני ילדים בכתובת galitt@gantik.org.il  או בטלפון 03-531086 וזאת על מנת לאפשר רישום בגן.

ילדים בעלי צרכים מיוחדים

הורים לילדים.ות עם קשיים בריאותיים חריגים המחייבים התארגנות מיוחדת לקראת שנת הלימודים תשפ"ב: הנגשה פיזית / שמיעתית / ראייתית יציינו ברישום באינטרנט כי  דרושה הנגשה. באחריות ההורה לפנות עם כל האישורים הרלוונטיים.

קבלת קהל בתקופת הרישום

עקב מגבלות הבריאות של תקופת הקורונה קבלת קהל תתקיים רק על פי תיאום מראש

במועצה המקומית גני-תקווה, אגף החינוך, סמטת הקישון 20 גני-תקווה

טלפון 03-5310865 ,03-5310866 ,03-5310867

ימים: א'-ה' בין השעות 08:30-12:30

ביום ג בין השעות 16:00-18:00

נהלי רישום כלליים

בכל פניה למחלקת הרישום עליכם.ן להצטייד בתעודת זהות של ההורים עם כתובת מעודכנת התואמת את מקום המגורים בפועל. תעודת הזהות תכלול את הספח שבו מופיעים פרטי הילד.ה. לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.
על תושבים.ות חדשים.ות להציג חוזה רכישת דירה או חוזה שכירות דירה ובו מצוין תאריך כניסה לדירה וטופס ביטול רישום מן הרשות ממנה הם.ן מגיעים.ות.