מידע והנחיות

  • תאריך עדכון אחרון: יום ראשון, 18/10/2020, 08:30

  • קבלת קהל במשרדי המועצה - בהתאם להנחיות הממשלה - לא תתאפשר קבלת קהל ברשות המקומית. קבלת שירותים תעשה באמצעות שירותים מקוונים או דיגיטליים במידת הצורך.
  • התקנות החדשות הנ"ל נכנסו לתוקף ביום ראשון, 18.10.2020 , בשעה 06:00