מטרות האגף

דוברות

דוברות המועצה תקיים קשר שוטף עם כלי התקשורת השונים הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית, תעסוק בניהול תגובות המועצה מול התקשורת, תיאום ראיונות לנבחרי הציבור ועובדי המועצה במידת הצורך, מתן מענה לפניות האזרחים בשאלות בירור שונות, וכן שיתוף העשייה השוטפת של הרשות ברשתות החברתיות ועוד.

הסברה

בנוסף לכך, פועל האגף בתחום ההסברה ותכנון והוצאה לפועל של חומר כתוב על היישוב והמועצה, לרבות פרסומים על פעילות המועצה והודעות לתושב, קיום קמפיינים בהתאם לנדרש וכו'.

קשרי קהילה

בתחום  זה מממש בפעילותו את החזון להדק את הקשר בין המועצה לקהילה, לשותפות עם התושבים, מתן שירות איכותי ומתקדם לתושבי היישוב, העלאת שביעות הרצון ומינוף השירות לתושב.

האגף יוזם ומקדם תהליכים להטמעת שיפור השירות ולמען מצוינות בשירות. בתחום השירות לתושב פועל האגף לקידום שיפור ומצוינות במוקד 106 - הושם דגש על כך שהפניות תטופלנה בזמן, התושב יקבל תשובה מסודרת, אמינה, ראויה, מדויקת ומקצועית מעובדי המועצה המסורים.

דף הפייסבוק של המועצה

דף האינסטגרם של המועצה
 

נחומי חי
מנהל אגף קשרי קהילה, דוברות והסברה
03-7978713
058-4519527