הלרן בשן
עוזרת ראש המועצה
054-6309222, 03-5310802
מורן סולומון
מנהלת לשכת ראש המועצה
03-5310803