אגוז של זהב-לוין קיפניס, מספרת הגננת נירה שקד מגן גפן 

https://drive.google.com/open?id=1--FU29Fs-YcT2zpkhDvD769QhBsiwUJG

 

פעילות בעקבות הסיפור:

משחקים ילדות של פעם  באגוזי מלך שלמים:

אפשר לשחק כמו שמשחקים בגולות או בגרעיני משמשים לדוגמה :

  • זוג או פרט 

  • קליעה למטרה לתוך קופסה או לסימון על הרצפה 

  • קרוב אל הקיר - מי זורק את האגוז קרוב יותר אל הקיר? 

 

סרטון הסיפור אגוז של זהב- פרפר נחמד:

https://www.youtube.com/watch?v=i0B0TDypWzk