סיגל תנעמי בסרטון כשר או חמץ:

https://drive.google.com/open?id=1-6AWU-klIUwno_ZxhElxtNmnelI_pa30