ביום ראשון 16/8 מתחילים בביצוע עבודות ריצוף מדרכות במקום האספלט הזמני הקיים 

מבצעים חניות מרוצפות מקבילות לאבני השפה , מדרכה ושילוב של עצים .    

העבודה תתבצע בשלבים עד רחוב דרך הבשמים.

לכל שאלה ניתן לפנות למוקד 106 | 03-5310899