תושבות ותושבים שימו לב

באופן זמני בלבד, הכשרנו מקטע ברחוב הגליל, בסמוך לכניסה לפארק התבור, כמפרץ להורדה/איסוף תלמידים/ות.

לא תתאפשר עצירה/חנייה במקטע זה בימים א'-ו' בין השעות: 07:30-08:30 | 12:30-14:00

המקטע ישמש כמפרץ הורדה עד לסיום העבודות ברחוב הרמה, בו קיים מפרץ "נשק וסע" עבור תלמידי ביה"ס רביבים.

תודה על ההבנה