תושבות/ים יקרות/ים,

במקביל לבקשת ראש המועצה להפעלת בדיקה פנימית של מבקר התאגיד, ביקש התאגיד מחברת מגע"ר - חברת ניהול התשלומים של משק המים ביישוב, לקבל דו"ח על חיובי התאגיד לחודשים יולי-אוגוסט 2020.

מצורף הדו"ח, אשר מסביר בצורה שקופה ונהירה את העלייה שחוו משקי בית רבים בחיובי המים.

מי תקווה - סקירה.pdf