כחלק מהעבודות לשיפור תשתיות הניקוז ברח' הרמה, נתחיל במקטע נוסף 

ביום ראשון 11/4 מתחילים בשלב הבא של עבודות ברחוב, (המקטע שהיה סגור עד עתה יפתח לתנועה).

הכניסה לרחוב הרמה, לחניות הבתים ולחניית גני הילדים תתאפשר מרחוב הגליל בלבד

הכניסה לרחבה האחרונה (רחבת אלון) תתאפשר מרחוב הרי יהודה

מצורפת תוכנית אזור העבודות