עבודות לשיפור חזות רחוב הגולן, הגלעד והחרמון

בתאריך 2.3.2021 התקיימה פגישת זום עם תושבי רחובות הגולן, הגלעד והחרמון לצורך היוועצות ושיתוף לגבי שיפור חזות הרחובות.

לתושבים הוצגו 3 חלופות אפשריות לשיפורים, כאשר הרוב הגדול של התושבים בחרו בחלופה מס' 3:

חתך הרחוב נשאר לפי המצב הקיים - נשאר דו סטרי

 

במסגרת החלופה יבוצעו צעדים לשיפור חזות:

  • החלפת ריצופים במדרכות, כולל פס נגישות בשולי המדרכה
  • קרצוף עמוק של הכביש וריבוד מחדש, תוך הנמכת מפלס הכביש בכדי ליצור הפרש תקין בין המדרכה לכביש
  • שיפור בשדה ראיה בעיקולים: בין הגלעד לגולן, ובין הגולן לחרמון, הכולל קו מקווקו ב-2 העיקולים
  • הסדרת פינת מיחזור מרוצפת ברחוב הגולן
  • עבודות לשיפור הגינון והצמחייה על פי הצורך :  הכוללת גינון חדש בשביל המחבר לסביון, כולל צמחייה מטפסת על החומה, מדשאה ומסלעה

 

למען היעילות והנוחות, עבודת המועצה לחידוש הרחובות תתבצע במקביל לעבודת תאגיד המים להחלפת תשתיות המים ברחובות אלה

 

שלב 1: עבודות החלפת תשתיות קו המים ברחוב הגולן ע"י תאגיד המים

במקביל לעבודות התאגיד, יבוצעו עבודות לשדרוג ושיפור חזות הרחוב ע"י המועצה 

(נמצא לקראת התחלת ביצוע)

 

שלב 2: עבודות החלפת תשתיות קו המים ברחובות הגלעד והחרמון ע"י תאגיד המים

במקביל לעבודת התאגיד, יבוצעו עבודות לשדרוג ושיפור חזות הרחובות ע"י המועצה

(נמצא בשלבי תכנון)

 

תאריכי ביצוע ולוחות זמנים:

הסתיים שלב תכנון פרויקט  קו המים ברחוב הגולן ונבחר קבלן מבצע.

כעת ממתינים לאישור חפירה מחברת החשמל- מעודכן לאוקטובר 2021

עבודה ברח' הגלעד והחרמון נמצאת בשלבי תכנון והיא תבוצע בשלב השני, בסיום העבודות ברחוב הגולן.

עבודות בגולן