עבודות התאגיד לשיקום תשתית הביוב ברחוב הגולן

ביום ראשון, בתאריך 11.7.2021  יחל פרויקט לשיקום קו ביוב ברחוב הגולן.

הפרויקט יבוצע בטכניקות ללא חפירה וההשפעה שלו על תושבי הרחוב תהיה פינוי של מספר חניות למספר שעות בצורה נקודתית.

התושבים מתבקשים שלא להחנות בחניות הדרומיות על מנת לאפשר עבודה על קו הביוב ותאי הביקורת.

 

עבודות לשיפור חזות רחוב הגולן

בתאריך 2.3.2021 התקיימה פגישת זום עם תושבי רחובות הגולן, הגלעד והחרמון

לצורך היוועצות ושיתוף לגבי שיפור חזות הרחובות

לתושבים הוצגו 3 חלופות אפשריות לשיפורים, כאשר הרוב הגדול של התושבים בחרו בחלופה מס' 3:

חתך הרחוב נשאר לפי המצב הקיים - נשאר דו סטרי

 

במסגרת החלופה יבוצעו צעדים לשיפור חזות:

  • החלפת ריצופים במדרכות, כולל פס נגישות בשולי המדרכה
  • קרצוף עמוק של הכביש וריבוד מחדש, תוך הנמכת מפלס הכביש בכדי ליצור הפרש תקין בין המדרכה לכביש
  • שיפור בשדה ראיה בעיקולים: בין הגלעד לגולן, ובין הגולן לחרמון, הכולל קו מקווקו ב-2 העיקולים
  • הסדרת פינת מיחזור מרוצפת
  • עבודות לשיפור הגינון והצמחייה :  גינון חדש בשביל המחבר לסביון, כולל צמחייה מטפסת על החומה, מדשאה ומסלעה

 

עבודות התאגיד לשיקום תשתית המים ברחוב הגולן

  • במסגרת תכנית העבודה של תאגיד המים לשנה זו (2021), תבוצע החלפה של כל תשתיות המים ברחוב הגולן
  • למען היעילות והנוחות, עבודה המועצה לחידוש הרחוב תתבצע בשיתוף עם תאגיד המים, במקביל להחלפת תשתיות המים 
  • לגבי רחובות הגלעד והחרמון, מתוכננת עבודה לשיקום קווי ביוב ומים בשנת 2022-23 והיא תתואם מול מחלקת הנדסה במועצה

 

תאריכי ביצוע ולוחות זמנים:

תאגיד המים נמצא בשלבי סיום של תכנון פרויקט  קו המים ובשלבי סיום של מכרז לאיתור קבלן ביצוע.

בסיום שלבי התכנון ובחירת קבלן מבצע, נעדכן תאריך התחלת עבודה לשיפור חזות הרחוב ואת משך זמן הפרויקט.

עבודות בגולן