במסגרת שיפור השירות לתושבי היישוב, 
אגף החינוך עובר למשרדים חדשים
בכתובת: סמטת הקישון 20 
(מרדי אגף הרווחה לשעבר).
המשרדים ייפתחו לקבלת קהל ביום ראשון 10.11.19 
בים התאריכים 5-7.11.19 לא תהיה קבלת קהל ומענה טלפוני 
במקרים דחופים ניתן לפנות למוקד 106