דרך העמק 6-8/דרך הים 16

תושבים יקרים,

בתאריך 25/11/19 בין השעות 16:00-18:00 המועצה תגיע אליכם לצורך קליטתכם ורישומכם כמחזיקים בנכס בספרי המועצה.

שירותים נוספים שייתנו במקום: רישום בתעודת הזהות על ידי נציגת משרד הפנים ורישום בתאגיד המים.

הרישום יתבצע עבור דיירים חדשים, אשר קיבלו לידיהם פרוטוקול מסירה חתום מהקבלן.

 

תושבים המעוניינים להגיע לצורך רישומם במועצה, מתבקשים להצטייד במסמכים הבאים:

·      העתק מהסכם רכישה (עמוד ראשון המציין את הצדדים ועמוד אחרון עם חתימות) 

·      העתק מנספח להסכם הרכישה בו מופיעים מספרי החניות והמחסן

·      העתק מפרוטוקול מסירת הדירה מהקבלן

·      העתק מתעודת הזהות

**במידה ודייר זכאי להנחה כלשהי מארנונה, עליו להביא את האסמכתאות הרלוונטיות המצביעות על זכאותו להנחה, כולל אישור על סיום הנחה מהרשות במקום מגוריו הקודם.

 

נשמח לראותכם,

מועצה מקומית גני תקווה