תלמידים ותלמידות בכיתות ז' - י"ב 
רוצים ללמוד לנגן? לעבד? להפיק וליצור מוזיקה? 

יש לכם מקום במחלקת הנוער 
לפרטים : גיא - 0503322032