בחירות לכנסת ה-23

לקראת הבחירות, אשר יתקיימו בתאריך 2.3.2020 - להלן הנחיות המועצה בנוגע לשילוט ומודעות.

אכיפת חוקי העזר על מודעות ושלטים שנושאם פוליטי, במיוחד בזמן מערכת בחירות, היא סוגיה רגישה ומורכבת, הדורשת אחריות והפעלת שיקול דעת. המטרה הינה שמירה על הסדר הציבורי, על ניקיון היישובים וחזותם לצד הרצון לאפשר למועמדים לקיים תעמולת בחירות על פי כל דין.

לפיכך הקו המנחה הינו מתן חופש פעולה סביר יחד עם שמירה ואכיפה בצורה שוויונית, אובייקטיבית ומידתית.

נא היכנסו להתעדכן בהנחיות המפורטות של המועצה.