מונה חולי
מנהלת אגף משאבי אנוש
03-7971494
גלית בלקי
מנהלת משאבי אנוש
03-5310813
אנה ירושלמי
מזכירת אגף משאבי אנוש
03-5310813