מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם
מספר המכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה
39/2021 מזכיר/ה משני/ת בביה"ס פומבי 17/10/2021 31/10/2021

עבור לארכיון המכרזים