מכרזים

מכרזים
מספר המכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום מכרז מועד אחרון להגשה
הזמנה להציע הצעות לרכישת L1 תלת אופנוע חיצוני 06/12/2020

עבור לארכיון המכרזים